Туризам регије Добој


Добој

Добој

Добој је центар релативно велике етничко-географске цјелине у централном сјеверном дијелу Босне и Херцеговине, и у средишњем појасу Републике Српске. Град је утемељен и развијао се у подручју једне шире географске зоне побрђа, преко које се планине Балкана благо спуштају у низије Паноније.


Модрича

Модрича

Општина Модрича је смјештена на сјеверу Републике Српске и Босне и Херцеговине протежући се на простору површине 297 км2. Удаљена је око 30 км од аутопута Београд – Загреб са којима је повезана добрим магистралним путевима. Преко територије модричке општине пролази и траса пројектованог аутопута Будимпешта – Осијек – Сарајево – Јадранско...


Брод

Брод

Општина Брод се налази у најсјевернијем дијелу Републике Српске. Омеђена је ријеком Савом и обронцима планина Вучјака и Мотајице, а широку долину између њих прави ријека Укрина и простор Ивањског поља. Блага клима овог поднебља веома је повољна за развој ниске вегетације и бјелгоричних шума, што је једно од богатстава овог краја. Ово подручје је бо...


Теслић

Теслић

Општина Теслић је једна од највећих општина у Републици Српској која се простире на 846 км2. Богата је природним и антропогеним туристичким ресурсима , које одликују разнолика топографија и очувано природно богатство.


Прњавор

Прњавор

Општина Прњавор смјештена је у сливу ријеке Укрине, између планина Мотајице на сјеверу и Љубић на југу.


Србац

Србац

Обилује изузетним природним љепотама и богатствима, развој туризма базира се углавном на природним мотивима. Оно што општину Србац чини интересантном страним и домаћим туристима, у погледу природних вриједности, су подручја Бардача и Мотајица.