Културно историјски комплекс Детлак


Културно-историјски комплекс Детлак, је проглашен 2010. године за непокретно културно добро од великог значаја. Укупна површина прве зоне заштите комплекса је 8.684 m².

Комплекс се налази у западном дијелу општине Дервента у селу Доњи Детлак, 14 километара од градског насеља Дервента и два километра од магистралног пута Дервента – Прњавор. Смјештен је између ријеке Укрине и рјечице Лупљанице, на узвишеном платоу састављеном од више тераса којима доминира терцијарни кречњак.

Комплекс чине манастирска црква Светог Илије са конаком, љетниковцем, старом школом и гробљем, стара некропола, Пећина - монашка испосница и амбарине.

Амбарине

Амбарине

Амбарине или хамбарине су рупе у камену с малим отвором, широком средином и ужим дном. Осим у Детлаку, има их још у дервентским селима Горњој Лупљаници, Осињи и Дажници.


Манастирска црква Светог Илије

Манастирска црква Светог Илије

Манастирска црква Светог Илије заузима централни положај у оквиру Комплекса. Смјештена је на мањем платоу, гдје је са источне стране, лепезасто низ падину, окружује активно православно гробље са већим бројем споменика.


Детловачки евхологион

Детловачки евхологион

У цркви Светог Илије налази се фототипско издање Детлачког евхологиона чији се оригинал чува у Патријаршијској библиотеци у Београду. Молитвослов се састоји два дијела: Богородичника, писаног у периоду од 1625. до 1635. године и Требника из периода 1550-1560. године.


Стара некропола

Стара некропола

Источно од активног гробља налазе се остаци старе некрополе која је удаљена око 90 метара југозападно од цркве Светог Илије. На локалитету је пронађен усамљен надгробни споменик у облику стеле са представом Андрејиног крста.


Пећина-монашка испосница

Пећина-монашка испосница

Локалитет Пећина смјештен је око 250 метара југозападно од цркве Светог Илије. Ријеч је о удубљењу у стијени које је дјелимично обликовано људском руком и окренуто ка сјевероистоку.