Излетишта и купалишта


Излетиште "Патковача"

Излетиште "Патковача"

Излетиште „Патковача” налази се на десној обали ријеке Укрине, два километра узводно од града Дервенте, са десне стране пута Дервента -Календеровци. Настала је на мјесту гдје Укрина због свог кривудања формира ријечну плажу дужине око 150 метара.


Купалиште "Прљача"

Купалиште "Прљача"

Купалиште „Прљача“ налази се на ријеци Укрини у селу Церани, 18 километара од градског насеља Дервента. Купалиште је настало 1974. године, формирањем мање ријечне акумулације приликом изградње бране за рибњак у Прњавору.


Купалиште "Жути мост"

Купалиште "Жути мост"

Купалиште „Жути мост“ налази се на ријеци Укрини, у селу Доњи Детлак у општини Дервента и селу Палачковци у општини Прњавор. Смјештено је поред магистралног пута Дервента-Прњавор и „Жутог моста“ на ријеци Укрини. Купалиште је удаљено 15 километара од градског насеља Дервента.


Излетиште "Тешендић"

Излетиште "Тешендић"

Излетиште "Тешендић" налази се у селу Доња Лупљаница, у мањој шумовитој долини потока Коријана. Удаљено је 300 метара од центра села - Поповића гај и 8,5 километара од градског насеља Дервента.