Restorani

br. objekat mjesto, ulica i broj vlasnik, telefon
1. Hotel
Biser
Derventa,
Kralja Petra I BB
Nović Mile,
00 387 (0)53 310 810
2. Motel
Dvor
Derventa,
Svetog Save 5
Mandić Slavko,
00 387 (0)53 334 555
3. Fructa Trade
d.o.o.
Derventa,
Željeznička BB
Reljić Duško,
00 387 (0)53 310 520
4. „Caribic“ Derventa,
Cara Lazara broj 6
Nenić Mirko,
00 387 (0)53 331 848
5. Nada d.o.o. Derventa,
Kninska BB
Pećić Milan,
00 387 (0)53 311 300
6. SUR
„Bella Napoli“
Derventa,
Njegoševa 42
Panzalović Rade,
00 387 (0)65 596 892
7. SUR
„Stari Most“
Derventa,
Kralja Petra I BB
Mišić Maja,
00 387 (0)66 777 589
8. SUR-RESTORAN
„Ukrinski Cvijet“
Derventa,
Kralja PetraI BB
Spasojević Darko,
00 387 (0)65 305 787
9. SUR
„NAS“
Derventa,
ulica Kninska BB
Vračević Milan,
00 387 (0)66 742 680
10. Restoran
„Ilić“
Derventa,
1. maja BB
Ilić Predrag,
00 387 (0)53 331 878
11. SUR
„Koktel“
Lug,
Lug BB
Pjeranović Goran,
00 387 (0)65 527 170
12. SUR
„Eden“
Lužani Bosanski,
Lužani Bosanski BB
Asentić Boško,
00 387 (0)65 675 076
13. SUR
„Mara i Lole“
Bosanski Lužani,
Bosanski Lužani 167
Babić Bojana,
00 387 (0)66 489 014
14. SUR
„Lovac“
Polje,
Polje bb
Balaban Dušan,
00 387 (0)65 955 196
15. SUR
„12-ti kilometar“
Gradina,
Gradina 1
Ćosić Nermin,
00 387 (0)62 621 415
16. SUR
„6-ti“
Modran,
Modran bb
Đuričić Željko,
00 387 (0)65 621 360