Долњачка џамија-Дервента

Долњачка џамија је муслимански вјерски објекат. Смјештен је 150 метара сјевероисточно до грдског центра и шеталишта, а у близина Основне школе “Никола Тесла”.

Џамију је основао Ибрахим-хоџи крајем 16. вијека, а објекат је обновљан крајем 19. вијека и 1970. године. Џамија је срушена у рату 1992. године, а реконструисана је 2012. године.

Џамија има облик квадрата и а грађевина има куполу изнад средишњег простора и дрвену мунару. До 1970. године објекта је био величине 11,50 x 14 метара, имао два појаса прозорских отвора, био зидан од цигле, а зидови су имали дебљину од 70 цм. Спољна фасада џамије је била малтерисана. Џамија је била покривена четвороводним кровом, мунара је била постављена уз западни фасадни зид, а 1925. године је замјењена дрвена мунара зиданом. Кровна конструкција је била дрвена, а као покров је био примијењен цријеп. У харему џамије било је мезарје за припаднике алеме Дервенте, те кости шехида из борбе са Еугеном Савојским. Испред џамије је постојала чесма, којом су се користили становници Долњачке махале и вјерници прије намаза.

Џамија је националани споменик БиХ, а евидентирана је као мјесто и остаци грађевинске цијелине Долњачка џамија.