"Туристичка организација општине Дервента"

 Јавнa установa „Туристичкa организацијa општине Дервента“ (ЈУ „ТООДЕ“) основана је одлуком Скупштине општине Дервента 2008. године. „Туристичка организација општине Дервента“ има за циљ развој, очување и заштиту туристичких вриједности на подручју општине Дервента.

„Туристичка организација“ обавља послове:

·        промоцијe и унапређивањa туризма;

·        израдe програма развоја туризма и одговарајућих планских аката;,

·        унапређивања општих услова за прихват и боравак туриста;

·        усмјеравања и координације активности носилаца туристичке понуде и

·        обогаћивањa и подизањa нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја.

У „Туристичкој организацији општине Дервента“ запослени су:

·        Дамир Кљајић, директор;

·        Младен Пећић, стручни сарадник за туризам;

·        Рамајана Комненовић, административно-технички радник;

·        Саша Богдан, оперативно-технички радник.

Контакт:

Јавна установа „Туристичка организација општине Дервента“

Краља Петра I бб, 74400 Дервента

Телефон: +387 (0) 53 334 667

Факс: +387 (0) 53 334 667

е - mail: tod-derventa@hotmail.com

www.otkrijderventu.com"Туристичка организација општине Дервента":