Спуст чамцима низ Укрину – прва фаза

15.03.2021.

Током љета 2020. године, реализована је (истраживачко-авантуристичка активност) – „Спуст чамцима низ Укрину“ у трајању од неколико дана, а циљ ове активности је боље упознавање учесника и грађана са ријеком Укрином од извора до ушћа или дијела тока (нпр. од Кулаша, низводно) у зависности од услова и стања на терену. Неопходно је да се забиљеже нове интересантне фотографије дуж ријечног тока са околином, да се прикупе нови подаци и направи дио новог видео материјала о ријеци Укрини. Битно је истражити стање на терену, сагледати услове и могуће локације за камповање, риболов и сл. активности. Ова истраживачко-авантуристичка активност има свакако и еколошки карактер у смислу указивања на постојање дивљих депонија, нелегалних одлагалишта грађевиског отпада, као и препрека и брана. Природне љепоте ријеке Укрине и околине би послужиле касније за квалитетне брошуре, и остали штампани и видео материјал, што би било корисно за промоцију нашег значајног природног ресурса - ријеке Укрине, најдужe ријекe која извире и тече цијелим током кроз Републику Српску.