Развој сеоског туризма кроз предузетништво

24.10.2016.

У оквиру пројекта „Промоција традиционалних производа са циљем развоја сеоског туризма“, који реализује Центар за локални и регионални развој  (ЦЕЛОР) у сарадњи са Групом за развој сеоског туризма при „Туристичкој организацији општине Дервента“, у сриједу у сеоском домаћинству породице „Ђекић“ у Жеравцу организован је састанак Локалне акционе групе „Родна Посавина“. Локална акциона група „Родна Посавина“ је успостављена на иницијативу ЦЕЛОР-а и „Туристичке организације општине Дервента“. Чланови ове групе у својој понуди поред традиционалних производа хране и пића, имају и разне врсте рукотворина, сувенира, таписерије, иконе, традиционалне музичке инструменте, љековито биље и шумске плодове... Такође, чланови ове групе нуде услуге одмора и рекреације и смјештаја у сеоским домаћинствима. 

 

На састанку у Жеравцу договорено је да почетком мјесеца новембра буде организованокругли сто са другим актерима са локалног и републичког нивоа који се баве туризмом, пољопривредом и руралним развојем како би разговарали о питањима перспективе развоја овог вида туризма. Договорено је да на састанку буде представљен извјештај о потенцијалима за развој сеоског туризма, на основу проведеног истраживања које је реализовано на подручју општина Дервента и Брод. Такође, чланови локалне акционе групе „Родна Посавина“ су седоговорили да на овом састанку буде представљена и туристичка веб страница Родна Посавина, а чији је циљ промоција и унапређење сеоског туризма на овом подручју. 

 

На састанку је разговарано и о потреби покретања адекватне иницијативе са циљем увођења адекватних подстицаја и субвенција, како на локалном тако и на републичком нивоу ради институционалне подршке развоју сеоског туризма. Закључак је да би ова подстицајна средства и субвенције требало користити за заштиту и реконструкцију аутентичних сеоских кућа (воденице, кијери-магазе, подрума за чување вина и ракије), набавку опреме за промоцију сеоског туризма, организовање манифестација у сеоском подручју, као и директан вид подршке физичким лицима-сеоским газдинствима која се баве израдом рукотворина, традиционалним занатима, израдом сувенира или пружају услуге хране и смјештаја у сеоском подручју.