Промовисани производи из сеоске радиности

03.11.2016.

У оквиру пројекта „Промоција традиционалних производа са циљем развоја сеоског туризма“, који реализује Центар за локални и регионални развој (ЦЕЛОР), у сриједу (02. новембра 2016) године у хотелу „Бисер“ организован је округли сто на тему „Перспективе развоја сеоског туризма на подручју општина Дервента и Брод“.

На састанку је представљен извјештај о потенцијалима за развој сеоског туризма на подручју општина Дервента и Брод, те туристичка интернет страница www.rodnaposavina.com, чији је основни циљ унапређење и промоција сеоског туризма. 

Резултати проведеног истраживања су показали да иако постоје адекватни потенцијали и ресурси за развој сеоског туризма, тренутно бављење сеоским туризмом је у домену хобија, а најмање у домену дјелатности којом се људи баве, да би себи и својој породици обезбједили додатне изворе прихода.

Истраживање је показало да људи који се баве или су заинтересовани за бављење сеоским туризмом, имају потребу да се тржишно повежу и остваре сарадњу са потенцијалним посјетиоцима и туристима, а посебно дијаспором, у циљу пласмана и продаје својих туристичких производа и услуга. Овим истраживањем су били обухваћени представници сеоских домаћинстава, физичка лица која се баве разним видовима кућне радиности, израдом сувенира, рукотворина, традицоналним занатима, представници удружења грађана, вјерске институције, укупно 50 испитаника. Анализа је показалa да је за заначaјнији развој сеоског туризма неопходно обезбиједити и институционалну подршку у виду адекватних подстицаја и субвенција како на локалном тако и на вишим нивоима власти. На састанку је договорено да у наредном периоду буду организовани састанци са представницима локалне власти, како бибила размотрена могућност увођења адекватних подстицаја и субвенција за развој сеоског туризма. На овом састанку именована је и радна група која ће бити задужена за реализацију ових активности. 

На састанку је промовисана и туристичка интернет страница локалне акционе групе „Родна Посавина“, чија је основни циљ промоција производа и услуга које нуде чланови ове групе. На сеоском домаћинству породице Ђекић у Жеравцу  од стране чланова локалне акционе групе „Родна Посавина“ извршено је представљање традиције и обичаја типичних за овај крај. Такође, представљен је начин израде тардиционалног одјевног предмета приглавака, те представљена традиционална јела-пите карактеристичне за овај крај и на крају извршена дегустација производа које производе чланови ЛАГ „Родна Посавина“.