Постављена "туристичка сигнализација" на подручју општине Дервента-III фаза

28.11.2018.


Јавнa установа „Туристичка организација општине Дервента“, реализовала  је пројекат „Постављање  туристичке сигнализације – III фаза“ за који су одобрена финансијска средства у износу од 5.000 КМ од Министарства трговине и туризма Републике Српске.

Знакови туристичке сигнализације су постављени на шест локација у граду и седам локација ван града на путним правцима према Календеровцима и Осињи, а усмјеравају према значајним вјерским објектима, излетиштима и смјештајним капацитетима. Заинтересовани туристички субјекти (мотели), који су претходно предвиђени Главним пројектом туристичке сигнализације на подручју општине Дервента су издвојили дио финансијских средстава за набавку 4 знака туристичке сигнализације. Постављено је 17 знакова стандардних димензија 1600 x 300 mm на 13 локација, као и велика Туристичко-информативна табла са детаљним приказом мапе града димензиja 2000 x 1500 mm, која је постављена на Тргу Православља у оквиру пјешачке зоне, код зграде Поште у Дервенти. Мапа је дизајнирана на основу прецизних геодетских подлога на којој су детаљно приказане све улице у граду, као и сви важнији објекти у Дервенти.

Извођач радова је предузеће „Металпром НБ“ д.о.о. из Дервенте са којим је склопљен  уговор за набавку, израду и постављање стубова са носачима, као и знакова туристичке сигнализације за подручје општине Дервенте, који су предвиђени Главним пројектом туристичке сигнализације општине Дервента. Знакове је израдило предузеће „ПРО-ВИА“ из Бијељине по ЕУ стандардима. До сад је на подручју општине Дервента, на укупно педесет локација постављено 135 знакова, 2 табле туристичке сигнализације димензија 1600 x 1500 mm и једна Туристичко-информативна табла са детаљним приказом мапе града димензиja 2000 x 1500 mm.