Лов

Ловиште "Мотајица" Дервента површине 50.782. хектара, налази се у средишњем сјеверном дијелу Републике Српске, највећим дијелом на катастарском подручју општине Дервента и малим дијелом на подручју општина Добој и Србац. Ловиште граничи са подручјима ловишта "Фазан" Добој, "Срна" Србац, "Вучијак" Брод, "Мајна" Модрича и "Борик" Прњавор. Ловиште је највећим дијелом равничаског карактера, надморске висине 90 до 330 метара, омеђено падинама планина Мотајице, Вучијака и Kрњина и ријечним токовима ријеке Саве, Укрине и Илове.

Ловиште је испресијецано мрежом магистралних путева Дервента-Прњавор, Дервента-Добој, Дервента-Брод и Дервента-Србац, регионалних путева Дервента-Подновље и Дервента-Јоховац, те мрежом асфалтираних локалних путева којима је обезбијеђен приступ у сваки дио ловишта. Такође ловиште је испресијецано водотоковима ријека Укрине и Илове, рјечица Љупљанице, Црнче, Осиње, Бишње, Фоче, Дажнице, Појезнице, Ловнице и многих потока, те богатим извориштима питке воде. Површина ловишта се састоји од око 49 % ораница, 23 % шума и шикара, 7 % ливада и пашњака, 5 % воћњака и винограда, те 16 % осталих површина.

На овом подручју влада панонска клима умјереноконтиненталног типа, без претерано ниских и високих температура, довољном количином падавина, сњежним падавинама у току мјесеца јануара, фебруара и марта са сњежним покривачем до мах. 50 цм. Овакви климатски услови, мир у ловишту, богата вегетација, присуство култивисаног биља и богатство водом и разноврсном храном су фактори који веома повољно утичу на развој и опстанак животињских врста интересантних за лов као што су срна, зец, дивља свиња, дивља патка, дивљи голуб, фазан, шумска шљука и пољска јаребица. Kао дивљи предатори на подручју ловишта егзистирају лисице, куне, јастребови и у мањој мјери дивље мачке. У циљу побољшања квалитета и фонда племените дивљачи удружење врши константно насељавање ловишта фазаном из вјештачког узгоја а повремено и дивљим зецом, врши прихрану дивљачи у зимским условима, те своди бројност предатора на подношљиву мјеру. Такође, у циљу заштите природног фонда дивљачи и њене репродукције, удружење редовно установљава површину од цца 5% укупне површине ловишта као подручје потпуне забране лова на период од четири године.

Ловиште удружења је ради лакшег и ефикаснијег провођења планских мјера узгоја и заштите дивљачи интерно подељено у једанаест површина о којима бригу воде ловачке секције и равномјерно покривено довољним бројем ловноузгојних и ловнотехничких објеката. Свака од једанаест секција има изграђен потребан број хранилишта и солила за високу дивљач, високих чека, ловачких колиба и ловачких кућа. Удружење има на локацији Бабиног Брда изграђен централни објекат за прихрану и узгој фазанских пилића површине 2,5 дунума, капацитета до 1500 фазанских пилића који се након прихране до 14 недеља старости расподељују секцијама за насељавање ловишта.

Чланови ловачког удружења који испуњавају законске услове за извођење лова имају право лова на комплетној површини ловишта дозвољеној за лов поштујући акте Ловачког савеза Републике Српске и интерне акте удружења којима су регулисани услови и начин лова у удружењу. Ловци чланови удружења која су чланови Ловачког савеза Републике Српске такође могу ловити на подручју ловишта као ловци-гости удружења. Страни ловци који се баве спортским ловом могу ловити на подручју нашег ловишта уз услове и плаћањем накнада по цијенама које су прописане Цјеновником организационих такси, одстрела дивљачи и услуга Ловачког савеза Републике Српске и Условима комерцијалног лова Ловачког удружења "Мотајица" Дервента.

Ловачко удружење "Мотајица" је основано послије Другог свјетског рата и броји око 600 чланова.

Контакт: Ловачко удружење "Мотајица" Дервента

                 ул.Цара Лазара 33, 74400 Дервента

                 тел/факс:053/333-302

                 Веб:www.lu-motajica.org

                 Е-пошта:lovackod@teol.netЛов и риболов: