Књига о Дервенти на нјемачком

12.03.2021.

Током 2020. године изреађена је књига о Дервенти на њемачком језику „DERVENTA - eine geographische, historische und touristische Darstellung“ која обухвата опште информације о Дервенти (географски положај, природне вриједности, становништво, насеља, туристичке потенцијале, могућности и перспективе развоја руралног простора, културно-историјско насљеђе и сл.) у сарадњи са проф. Здравком Дујаковићем и Жељком Асентићем, а потребна је многим привредницима и гостима са њемачког говорног подручја.