Излетиште "Тешендић"

Излетиште "Тешендић" налази се у селу Доња Лупљаница, у мањој шумовитој долини потока Коријана. Удаљено је 300 метара од центра села - Поповића гај и 8,5 километара од градског насеља Дервента.

Од 2012. године је у власништву Миодрага Тешендића. Излетиште је настало прије десетак година акумулацијом извора и потока Коријана. Акумулацијама су формирана три мања језера, од којих су два у саставу излетишта. Језера су претворена у рибњаке убацивањем шарана и амура, а на обали рибњака налази се мањи дрвени објекат – „кијер“ и мања платформа за пецање. Излетиште посједује и чамце за вожњу по језеру и пецање. Недалеко од језера налазе се једноспратни објекат и већа надстрешница. У приземљу објекта су простор за одмор и тоалет, а на спрату двије просторије са смјештај гостију. Испод настрешнице се налазe столови и клупе, капацитета 50 гостију, те простор за припрему хране. Недалеко од објекта налазе се терен за одбојку на пијеску, већи број клупа и столова, простор за игру и забаву дјеце, а кроз шуму постоје стазе за пјешачење.

На излетишту се могу организовати разни друштвени догађаји и прославе, а погодно је и за спорт и рекреацију.