Градска џамија - Дервента

Градска џамија или Али-агина џамија је муслимански вјерски објекат. Смјештена је у центру градског насеља Дервенте, односно преко пута зграде Општине Дервента, на дервентском шеталишту.

Градска џамију основао је Али-ага крајем 16. вијека, а налазила се центру тврђаве у којој су се грађани склањали за вријеме напада и уједно могли обављати намаз. Објекат је реновиран 1895. и 1972. године, срушена је у рату 1992. године, а реконструисана 2005. и поново отворена 2011. године.

Објекат, који је био потпуно обновљен 1895. године, је био вањских габаритних димензија 12 x 15,10 м, имао два појаса прозорских отвора, био зидан од цигле аустријског формата, а зидови су имали дебљину од 75 цм. Вањска фасада џамије је била малтерисана. Џамија је била покривена четвероводним кровом, мунара постављена уз западни фасадни зид у равни сјеверног зида џамије, а врх мунаре је био за цца 27,90 м височији у односу на коту пода приземља џамије. Кровна конструкција је била дрвена двострука столица, а као покров је био примијењен фалцовани цријеп. Нагиб кровног покривача био је око 20 степени. Овај облик џамија је имала све 1992. године када је срушена.

Поред џамије налазило се изграђено осмоугаоно турбе Шејх-Омера и његове жене Аише. Шејх Омер, градски чувар печата, је био учен човјек који је живио у Дервенти почетком 19. виејак. У харему џамије било је мезарје за припаднике улеме Дервенте, а налази се и гроб првог дервентског капетан Салих-бега Беговића, који је умро 1790. године.