Vodenice


Vodenica "Stevića mlin"

Vodenica "Stevića mlin"

Vodenica „Stevića mlin“ nalazi se u selu Drijen, u zapadnom dijelu opštine Derventa, a od opštinskog centra udaljena je 17 kilometara. To je najstarija vodenica na rijeci Ukrini. Izgrađena je krajem 19. vijeka, a rekonstruisana 1975. godine i 2010. godine.


Vodenica "Dokića mlin"

Vodenica "Dokića mlin"

Vodenica „Dokića mlin” nalazi se na rječici Lupljanici u selu Gornji Kalenderovci, a udaljena je 9 kilometara od Dervente. Vodenica je izgrađena 1907. godine, više puta je renovirana, a 2010. godine kompletno je obnovljena.


Mlin "Račvaš"

Mlin "Račvaš"

Mlin "Račvaš" nalazi se na rječici Foči u selu Velika Sočanica udaljeno 12 kilometara od Dervente. Vodenica je izgrađena dvadesetih godina 20 vijeka, te više puta popravljana. Vodenica je vlasništvo porodice Kojić.