Udruženje BIOS PLUS


”Bios plus” je udruženje građana osnovano 1997. godine. Udruženje za svoje članove organizuje kreativne radionice slikanja na staklu i keramici, tkanja i pletenja, izrade nakita, te kurseve fotografije i dizajna. Nastali kreativni predmeti su suveniri i umjetnine sa motivima iz derventskog kraja, a izlažu se u ateljeu udruženja u centru grada. Udruženje okuplja marginalne grupe građana sa ciljem integracije osoba sa invaliditetom sa ostalim socio-ekonomskim grupama u društvenu zajednicu.

Kontakt: 053/311-311; 332-477

mob: 065/639-035

e-mail: biosplus@teol.net