Rijeka Sava

Rijeka Sava je internacionalna rijeka u jugoistočnoj Evropi. U sjeverozapadnom dijelu opštine Derventa, rijeka Sava čini 10 kilometara dugu granicu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Rijeka Sava pruža odlične uslove za razvoj nautičkog turizma, rekreacije i sportova na vodi, razvoj ribolova, a zbog svoje plovnosti na određenim dijelovima toka ima veliki saobraćajni značaj.