Rijeka Ukrina

Rijeka Ukrina nalazi se u zapadnom delu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, desna pritoka reke Save, u koju se uliva 3 km severno od naselja Koraće, odnosno 10 km jugozapadno od Broda. Jedina je i najveća rijeka koja cijelim svojim tokom od izvora do ušća teče kroz Republiku Srpsku, a jedino gradsko naselje kroz koji teče jeste Derventa. Na rijeci se nalazi veći broj kupališta, a rijeka je pogodna za ribolov, a poznata je po fenomenu Vodenog cvijeta i ukrinskim abonosima.