Objekti kulture


JU Centar za kulturu - Derventa

JU Centar za kulturu - Derventa

Centar za kulturu nalazi se u centru grada, u zgradi bivšeg Doma JNA. Objekat ima oko 3.000 m2 korisne površine, u njemu se nalazi velika sala sa pozornicom od 400 mjesta, mala sala koja je ujedno i galerijski prostor, restoran sa 300 mjesta, učionicama, čitaonicom i bibliotekom.


 Narodna biblioteka „Branko Radičević” - Derventa

Narodna biblioteka „Branko Radičević” - Derventa

Javna ustanova Narodna biblioteka „Branko Radičević”, smještena je u centru grada, u zgradi koja je izgrađena 1896. godine i koja je najstariji objekat u Derventi. Zgrada je proglašena spomenikom kulture i pod zaštitom je države.