O Derventi


Geografski položaj

Geografski položaj

Opština Derventa nalazi se u sjevernom graničnom području Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, gotovo na sredini između rijeke Une na zapadu i Drine na istoku. Derventa je jedna od 113 opština u Bosni i Hercegovini...


Istorija

Istorija

Arheološki lokaliteti – Materijalni ostaci iz prošlosti pronađeni su na velikom broju lokaliteta. Paleolitski materijalni ostaci utvrđeni su na brojnim lokalitetima na području opštine Derventa, kao što su ...


Privreda

Privreda

Sve do pred kraj 19. vijeka, prostor koji danas pripada opštini Derventa, imao je pretežno agrarni privredni karakter i privreda je uglavnom bila bazirana na poljoprivrednoj proizvodnji i seoskom tržištu. Austrougarskom okupacijom dolazi do preokreta u privrednoj strukturi derventskog područja i zahvaljujući dolasku stranog kapitala stvaraju se uslovi...