Kupalište "Žuti most"

Kupalište „Žuti most“ nalazi se na rijeci Ukrini, u selu Donji Detlak u opštini Derventa i selu Palačkovci u opštini Prnjavor. Smješteno je pored magistralnog puta Derventa-Prnjavor i „Žutog mosta“ na rijeci Ukrini. Kupalište je udaljeno 15 kilometara od gradskog naselja Derventa.


            Na derventskoj strani rijeka Ukrina formirala je riječnu plažu, a nedaleko od nje nalaze se dva manja ugostiteljska objekta koja rade tokom ljeta. Na prnjavorskoj strani nema plaže, ali je formirano izletište na kome se nalazi ugostiteljski objekat sa većim brojem ladara i roštilj mjesta. Najviše posjetilaca iz derventskih i prnjavorskih sela uz Ukrinu, tokom ljeta zbog rekreacije, odmora i zabave posjećuju kupalište. Na kupalištu se organizuje manji broj kulturnih i sportskih događaji, a do 2013. do 2015. godine na kupalištu su organizovani međunarodni pjesnički susreti „Prljača“.