Manifestacije


Kalendar manifestacija

Kalendar manifestacija

U opštini Derventa godišnje bude održano oko pedeset značajnijih manifestacija, a najznačajnija je Derventski vašar, koja ima i najdužu tradiciju i najviše posjetilaca. Najznačajnije privredne manifestacije su: Sajam privrede i turizma i Republička izložba stočarstva; kulturne: Bosiljkovanje, Susreti pjesnika „Prljača“, Likovna kolonija „Patkovača“, Dj...


Derventski vašar

Derventski vašar

Derventski vašar (sajam) je privredno-zabavna manifestacija međunarodnog karaktera, jedna od najstarih manifestacija u Bosni i Hercegovini i jedan od najvećih vašara u bivšoj Jugoslaviji. Održava se svake godine na pravoslavni praznik Veliku Gospojinu, 28. avgusta, a ima tradiciju od 1851. godine.


Sajam privrede i turizma

Sajam privrede i turizma

Sajam privrede i turizma je privredna manifestacija koja se održava svake godine krajem avgusta, a ima tradiciju od 2006. godine. Cilj sajma je razvoj, promocija i unapređenje privrede i turizma. Organizator manifestacije je Javna ustanova "Sportsko kulturni centar Derventa", a suorganizator Javna ustanova „Turistička organizacija opštine Derventa“.


Bosiljkovanje

Bosiljkovanje

Inter folk fest „Bosiljkovanje” je međunarodni festival folklora koji organizuje Kulturno-umjetničko društvo mladih „Bosiljak” iz Dervente. Festival je po prvi put organizovan 1996. godine, od kada se održava svake godine sredinom oktobra, a traje tri dana u tri grada.


„Derventa futsal”- Turnir u malom fudbalu

„Derventa futsal”- Turnir u malom fudbalu

„Derventa futsal“ je međunarodni turnir u malom fudbalu koji se održava svake godine u decembru, u Sportskoj dvorani u Derventi. Organizator manifestacije je Javna ustanova „Sportsko-kulturni centar Derventa“.