Manastirska crkva Svetog Ilije-Donji Detlak

Manastirska crkva je objekat pravoslavne crkve u selu Donji Detlak. Smještena je na sredini sela, na brežuljku (200 m) pored lokalnog puta Donji Detlak – Gornji Kalenderovci. Udaljena je od gradskog naselja Derventa 14. kilometara, i 2 kilometra od magistralnog puta Derventa – Prnjavor. Crkva je do 2010. godine sastavni dio Kulturno-istorisjkog kompleksa Detlak.

Moguće je i to da je na mjestu crkve ranije postojala drvena crkva, koja je stradala u požaru, a koja se tu nalazila do vremena Pop-Jovičine bune 1834. godine. Krajem 19. vijeka izgrađena je drvena crkvica – ćelija. Prema predanju koje su sačuvali mještani, ćelija je napravljena od ambara Jove Novića. Crkva Svetog Ilije građena od 1910. do 1913. godine kada ju je osveštao sveštenik Ilija Miđić. Zidana je od kamena, dimenzija 16h9 metara. Bila je pokrivena “biber” crijepom i imala je jedan zvonik sa dva zvona.Obnovljena je 2008. i 2009. godine. Ponovo je osveštana 2009, a iste godine proglašena je manastirskom crkvom. Bratstvo je formirano 2012. godine, a njegov prvi monah je Filip Nikolić. Živopise u srpsko-vizantijskom stilu izradio je Goran Pešić iz Čačka. Ikonostas je napravljen od hrastovine i djelo je Steve Pene iz Mrkonjić Grada, a ikone u vizantijskom stilu naslikao je Pero Bosnić iz Šipova.

Parohijski dom izgrađen je 1998, a nadograđen 2012. godine, kada je proglašen konakom. Ljetnikovac je izgrađen 2009. godine, a uz njega se nalazi objekat stare škola koji je izgrađen poslije Drugog svjetskog rata, a renoviran je 2010. godine.


Kontakt:

Manastirska crkva Svetog Ilije Donji Detlak bb, 74 400 Derventa

Kontakt osoba: Monah Filip (Nikolić)

Telefon: 00 387 (0)65 823 689

Veb: http://namjesnistvoderventsko.org/index.php/2013-07-11-15-34-21/manastir-detlak