Izrada šargija i violina

Slavko Marković bavi se izradom šargija i violina. Rođen je 1950. godine u Živinicama, gdje i živi. Prvu šargiju je napravio 1961. godine, a violinu 1977. godine. Šargije i violine izrađuje za folklorna društva, te prodaje kao suvenire.

Slavko Marković

Živinice bb, 74400 Derventa

00 387 (0)53334376; 00 387 (0)65054138