Izletišta i kupališta


Izletište "Patkovača"

Izletište "Patkovača"

Izletište „Patkovača” nalazi se na desnoj obali rijeke Ukrine, dva kilometra uzvodno od grada Dervente, sa desne strane puta Derventa -Kalenderovci. Nastala je na mjestu gdje Ukrina zbog svog krivudanja formira riječnu plažu dužine oko 150 metara.


Kupalište "Prljača"

Kupalište "Prljača"

Kupalište „Prljača“ nalazi se na rijeci Ukrini u selu Cerani, 18 kilometara od gradskog naselja Derventa. Kupalište je nastalo 1974. godine, formiranjem manje riječne akumulacije prilikom izgradnje brane za ribnjak u Prnjavoru.


Kupalište "Žuti most"

Kupalište "Žuti most"

Kupalište „Žuti most“ nalazi se na rijeci Ukrini, u selu Donji Detlak u opštini Derventa i selu Palačkovci u opštini Prnjavor. Smješteno je pored magistralnog puta Derventa-Prnjavor i „Žutog mosta“ na rijeci Ukrini. Kupalište je udaljeno 15 kilometara od gradskog naselja Derventa.


Izletište "Tešendić"

Izletište "Tešendić"

Izletište "Tešendić" nalazi se u selu Donja Lupljanica, u manjoj šumovitoj dolini potoka Korijana. Udaljeno je 300 metara od centra sela - Popovića gaj i 8,5 kilometara od gradskog naselja Derventa.