Manastir Pokrova Presvete Bogorodice Donja Bišnja

Manastir pokrova presvete Bogorodice nalazi se u selu Donja Bišnja, a čine ga – manastirska crkva Pokrova presvete Bogorodice, paraklis svetog Nikole, dvospratni konak, stara kuća sa muzejskom zbirkom i voćnjak, a u izgradnji je i ekonomska zgrada.  Manastir pokrova presvete Bogorodice nalazi se u selu Donja Bišnja, a čine ga – manastirska crkva Pokrova presvete Bogorodice, paraklis svetog Nikole, dvospratni konak, stara kuća sa muzejskom zbirkom i voćnjak, a u izgradnji je i ekonomska zgrada. Smješten je u dolini rječice Bišnje, na imanju porodice Đekić, nedaleko od lokalnog puta Dervente-Kalenderovci, a udaljen je 6 kilometara od gradskog naselja Dervente.

Manastirska crkva je građena od 2002. do 2006. godine kada je i osveštana. Jednobrodnog je oblika, vizantijskog tipa, sa tri apside, jednom kupolom i zvonikom na „preslicu“. Rezbarije u crkvi radio je 2009. godine Aleksandar Ninković iz Modriče, a ikone na ikonostasu radio je Petar Bilić iz Beograda. Oslikavanje crkve vodio je Danijel Bilić iz Zvornika, a tim su činili: Velibor Bilić, Boris Jugović, Nenad Glišić i Dejan Duvnjak. Oslikavanje je rađeno 2010. i 2011. godine u vizantijskom stilu, „seko“ tehnikom u akrilnim bojama na vodenoj bazi. Konak je građen od 2002. do 2006. godine, kada je i osveštan. Stara porodična kuća, porodice Đekić, renovirana je i proširena 2007. godine, a u njoj se nalaze muzejska zbirka sa velikim brojem eksponata. Paraklis je građen 2012. i 2013. godine kada je i osveštan. Manastirski voćnjak ima oko 1.800 sadnica jabuke i kruške, a u manastiru se nalazi i destilerija za proizvodnju rakija od kruške, šljive i dunje, te liker od višnje.

Ograda oko manastira izgrađena je od cigle crkve Uspenija Presvete Bogorodice u Derventi koja je srušena u ratu 1992. godine. Ktitor manastira je Ratko Đekić iz Donje Bišnje koji živi u Americi, a paraklis je zadužbina Blagoja Simića iz Derevnte. Manastir je ženski, a u njemu od 2006. godine boravi muško bratstvo.


Kontakt:

Manastir Pokrova Presvete Bogorodice
Donja Bišnja bb, 74 400 Derventa

Kontakt osoba: Protosinđel Simeon (Obrenović)
Telefon: 00 387 (0)65 920 028

e-pošta: simobisnja@gmail.com
veb: www.namjesnistvoderventsko.org/index.php/2013-07-11-15-34-21/manastir-bisnja