Kontakti

Adresa

Javna ustanova ,,Turistička organizacija opštine Derventa"
Kralja Petra I bb
74400 Derventa


E - pošta
tod-derventa@hotmail.com


Telefon
+387 (0) 53 334 667


Faks
+387 (0) 53 334 667