Mlin "Račvaš"

Mlin Račvaš nalazi se na rječici Foči u selu Velika Sočanica udaljeno 12 kilometara od Dervente. Vodenica je izgrađena dvadesetih godina 20 vijeka, te više puta popravljana.

Vodenica je vlasništvo porodice Kojić.