Vodenica "Stevića mlin"

Vodenica „Stevića mlin“ nalazi se u selu Drijen, u zapadnom dijelu opštine Derventa, a od opštinskog centra udaljena je 17 kilometara. To je najstarija vodenica na rijeci Ukrini. Izgrađena je krajem 19. vijeka, a rekonstruisana 1975. godine i 2010. godine. Vodenica je dobila ime po Stevi Milovanoviću, pradjedi današnjeg vlasnika vodenice Milovana Milovanovića.

Drveni dio objekta nalazi se većim dijelom iznad rijeke Ukrine, a ringlovani dio mlina nalazi se na obali. U mlinu se nalaze dvije prostorije - u prvoj se nalazi mlin, a druga je namijenjena za odmor vodeničara i za druženje. Uz vodenicu je u izgradnji pomoćni objekat koji će služiti za potrebe ugostiteljstva, te će se sa njega moći gledati ljepote rijeke Ukrine.
Uz vodenicu je na Ukrini napravljena brana koja je povećala vodostaj rijeke, pa mlin može da melje veći dio godine. Brana je napravila akumulaciju koja je pogodna za pecanje i kupanje. Na drugoj strani riječne obale, u selu Štrpci, nalaze se riječna plaža, te manji drveni ugostiteljski objekat.

Tokom ljeta na ovaj dio Ukrine dolazi veliki broj posjetilaca koji vrijeme provode uz rijeku i vodenicu, a zainteresovani su i da čuju pojedinosti u vezi sa njenom gradnjom i radom. Posjetioci u vodenici kupuju brašno od kukuruza, pšenice, heljde i raži.
„Stevića mlin” predstavlja kulturno dobro i turističku vrijednost koja je kroz obnovu postala dostupnija posjetiocima. Vodenica je interesantan objekat narodnog graditeljstva, te je kao takvu treba sačuvati budućim generacijama.
 
Naziv                                                               Vodenica „Stevića mlin“
Mjesto                                                              selo Drijen, opština Derventa
Vlasnik                                                           Milovan Milovanović
Telefon                                                          00 387 (0)66 094 888