"Turistička organizacija opštine Derventa"

 Javna ustanova „Turistička organizacija opštine Derventa“ (JU „TOODE“) osnovana je odlukom Skupštine opštine Derventa 2008. godine. „Turistička organizacija opštine Derventa“ ima za cilj razvoj, očuvanje i zaštitu turističkih vrijednosti na području opštine Derventa.

„Turistička organizacija“ obavlja poslove:

·        promocije i unapređivanja turizma;

·        izrade programa razvoja turizma i odgovarajućih planskih akata;,

·        unapređivanja opštih uslova za prihvat i boravak turista;

·        usmjeravanja i koordinacije aktivnosti nosilaca turističke ponude i

·        obogaćivanja i podizanja nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja.

U „Turističkoj organizaciji opštine Derventa“ zaposleni su:

·        Damir Kljajić, direktor;

·        Mladen Pećić, stručni saradnik za turizam;

·        Ramajana Komnenović, administrativno-tehnički radnik;

·        Saša Bogdan, operativno-tehnički radnik.

Kontakt:

Javna ustanova „Turistička organizacija opštine Derventa“

Kralja Petra I bb, 74400 Derventa

Telefon: +387 (0) 53 334 667

Faks: +387 (0) 53 334 667

e - mail: tod-derventa@hotmail.com

www.otkrijderventu.com"Turistička organizacija opštine Derventa":