STP Derventa

„STP DERVENTA“- SAOBRAĆAJNO TRANSPORTNO PREDUZEĆE DERVENTA

 

„STP“- Saobraćajno transportno preduzeće Derventa osnovano je 1999. godine. Nalazi se u donjem dijelu grada pored kružnog toka ili preko puta novosagrađenog tržnog centra „Kort“.  Osnovna djelatnost ove  firme je transport putnika u međunarodnom i domaćem saobraćaju. Danas „STP“ Derventa posjeduje ukupno 13 autobusa koje održava i servisira u vlastitoj radionici, i zapošljava ukupno 19 radnika. Osnovni akcent preduzeće od osnivanja pa do danas, stavlja na modernizaciju postojećih kapaciteta, kako u pogledu voznih jedinica, tako i u pogledu objekata za pružanje staničnih usluga.

 

 

PUTNIČKA AGENCIJA „STP DERVENTA

 

U sklopu Saobraćajno transportnog preduzeća Derventa  djeluje turistička agencija, koja pruža usluge organizovanja pokloničkih putovanja, edukativnih izleta, odlazak na seminare, ekskurzije, organizovanje prevoza na sportske i kulturne manifestacije u regionu, kao i sve vidove turističkih aranžmana.

Još od 2002. godine turistička agencija redovno organizuje putovanja po cijeloj Evropi: Italija, Španija, Francuska, Grčka, Bugarska, Turska, Makedonija... Svake godine ovo preduzeće napravi hiljade kilometara u sopstvenoj organizaciji ili u saradnji sa svojim subagentima.„STP „ Derventa

Ul:Milovana Bjeloševića Belog bb

74 400 Derventa

Tel: +387 (0)65/407-725

Tel/faks: +387 (0)53/311-232

E-mail: stpturizam@yahoo.com