Spust čamcima niz Ukrinu – prva faza

15.03.2021.

Tokom ljeta 2020. godine, realizovana je (istraživačko-avanturistička aktivnost) – „Spust čamcima niz Ukrinu“ u trajanju od nekoliko dana, a cilj ove aktivnosti je bolje upoznavanje učesnika i građana sa rijekom Ukrinom od izvora do ušća ili dijela toka (npr. od Kulaša, nizvodno) u zavisnosti od uslova i stanja na terenu. Neophodno je da se zabilježe nove interesantne fotografije duž riječnog toka sa okolinom, da se prikupe novi podaci i napravi dio novog video materijala o rijeci Ukrini. Bitno je istražiti stanje na terenu, sagledati uslove i moguće lokacije za kampovanje, ribolov i sl. aktivnosti. Ova istraživačko-avanturistička aktivnost ima svakako i ekološki karakter u smislu ukazivanja na postojanje divljih deponija, nelegalnih odlagališta građeviskog otpada, kao i prepreka i brana. Prirodne ljepote rijeke Ukrine i okoline bi poslužile kasnije za kvalitetne brošure, i ostali štampani i video materijal, što bi bilo korisno za promociju našeg značajnog prirodnog resursa - rijeke Ukrine, najduže rijeke koja izvire i teče cijelim tokom kroz Republiku Srpsku.

 

Najnovije vijesti