Promotivni materijal o Derventi

24.01.2018.

Od  Nove 2018. godine je turistima i posjetiocima, ali i svima koji žele da znaju više o turističkim dobrima Dervente, na raspolaganju knjiga “Derventa turistički informator”, autora Damira Kljajića, Mladena Pećića i Ramajane Komnenović, koju su objavili Javna ustanova „Turistička organizacija Opštine Derventa“ i Istraživački centar „Iskon“.

               Knjiga na jednom mjestu objedinjuje sve važne informacije o turističkim dobrima opštine Derventa, a sastoji se iz šest poglavlja: „O Derventi“, „Šta viđeti“, „Šta raditi“, „Manifestacije“, „Hrana i piće“ i „Smještaj“.

               Jedan od autora knjige i njen idejni tvorac mr Damir Kljajić rekao je da publikacija prvi put sistematizovano i detaljno prezentuje sva turistička dobra, ali i najznačajnije turističke potencijale koje u narednom periodu treba razvijati kako bi postali značajan i prepoznatljiv dio Dervente.

– Za izradu knjige korišćeni su stručna literatura, periodične publikacije, promotivni materijal, dokumentacija republičkih i lokalnih organa uprave i udruženja te izjave učesnika o nastajanju, razvoju ili promovisanju nekog turističkog dobra, dodao je Kljajić.

               Autor knjige Mladen Pećić je naglasio da je proučavanje derventskih turističkih dobara materijalno pomogla Javna ustanova “Turistička organizacija opštine Derventa”, koja je omogućila i štampanje publikacije.

– Publikacija ima 254 fotografije, autora Damira Kljajića, Ivana Živkovića, Nikole Kulage, Mladena Pećića i drugih te tri karte i jednu tabelu. Knjiga ima 104 kolor stranice, štampana je u tiražu od 400 primjeraka. Za izgled informatora zaslužan je Damir Kljajić, urednik knjige je Sandra Kljajić, a prevod sažetaka obavili su Vladimir Sekulić i Dragana Petrović. Publikaciju je štampao „Grafomark“ iz Laktaša, dodao je Pećić.

               Uz turistički informator štampane su i razglednice sa motima Dervente.

 

Najnovije vijesti