Planinarsko-ekološka sekcija "Abonos" Derventa

Planinarsko-ekološka sekcija "Abonos" Derventa formirana je 2016. godine u okviru udruženja građana Omladinski centar "Derbent". Sekcija broji 15 stalnih članova, a u  aktivnostima sekcije učestvuju desetine ljudi.

Cilj sekcije je razvoj sportsko-rekreativnih navika kod stanovnika Dervente, prvenstveno kroz šetnje, planinarenje i boravak u prirodi.

Primarne aktivnosti su organizovanje planinarskih izleta, obrazovanje (razvijanje ekološke, sportske i rekreativne svijesti građana, orijentacija i preživljavanje u prirodi i škola kampovanja) te zaštita i promocija prirodnog nasljeđa derventske opštine i šire.

Derventski planinari, tokom 2016, godine, osvojili su vrhove Ljubića (Svinjar, 596 m), Mihajlovca (Mali Mihajlovac 1333 m), Borja (Velika Runjevica, 1077 m), Manjače (Velika Manjača, 1239 m), Očauša (Mihailovac, 1402 m), Vranice (Krstac, 2069 m), Motajice (Gradina, 652 m), Lipovca (Lipovac, 759 m), Maglić (Maglić, 2386), Čemernice (Goli Vis, 1339 m), Kozare (Gola planina, 876 m), Otomalja (Ozomalj, 1054 m), Vučjaka (Lipa, 367 m), Vlašića (Paljenik, 1943 m) i Vitoroga (Mali Vitorog, 1747 m i Veliki Vitorog, 1906 m), te posjetili kanjon rjeke Cvrcke i kanjon rijeke Krupe - slapove i izvor Krupe, ruinu „Greben“ i manastir Krupa na Vrbasu.

Krajem 2016. godine započelo je trasiranje planinarsko-rekreativne staze Agići - Lipe (327 metara) - Miškovci, koja se cijelom svojom dužinom nalazi u opštini Derventa. Staza će biti dužine oko 20 kilometara, a biće završena do kraja 2017. godine.

 

Kontakt:

Planinarsko-ekološka sekcija "Abonos"

Udruženje građana Omladinski centar „Derbent“

Nikole Tesle BB

74400 Derventa

Aleksandar Balaban, predsjednik sekcije

Tel: 00 387 (0) 65 333 700