Natural heritage
Planina Motajica

Planina Motajica

Motajica je niska planina sjeverne Bosne. Smještena je između rijeka Save na sjeveru, Ukrine na istoku, Vrbasa na zapadu i rječica Povelić, Lepenica i Jadovica na jugu. Najveći dio planine nalazi se u opštini Srbac, a manji dio, odnosno motajičko pobrđe nalazi se u opštinama Derventa i Prnjavor. Najviši vrhovi planine su Gradina (652 m), Lipaja (643...


Vučjak

Vučjak je brdovita oblast sjeverne Bosne, odnosno posavskog pobrđa. Smještena je između rijeka Save na sjeveru, Bosne na istoku i Ukrine i Ivanskog polja na zapadu, te rječice Veličanke na jugu. Vučjak se nalazi u opštini Derventa, Brod, Modriča, Doboj, Vukosavlje i Odžak. Najviši vrhovi planine su Maksimskog (368 m), Lipa (351 m) i Savića brdo (295 m...


Derventsko pobrđe

Derventsko pobrđe

Derventsko pobrđe čini brda i pobrđa, odnosno oblast južnog i centralnog dijela opštine Derventa. Smješteno je između rijeke Ukrine na zapadu i sjeveru, te rječica Ilova na jugu i Veličanke na istoku. Najviši vrhovi su Plehan (315 m) i Visoko brdo (300 m). U najvećem dijelu ovog područja zastupljena su naselja i poljoprivredne površine, te manjim dijel...