Priroda, crkve i ljubazni domaćini, mamac za turiste

21.05.2016.

Srdačni i gostoljubljivi ljudi, prelijepa priroda, crkve i manastiri, seoska domaćinstva i zanimljive manifestacije, glavni su turistički resurs dobojske regije. Za uspjeh u ovoj oblasti u opštinama ove regije neophodan je zajednički rad svih turističkih organizacija, kao i saradnja sa drugim turističkim subjektima, a u fokusu treba da budu turisti iz okruženja.

To su zaključci završnog sastanka predstavnika turističkih organizacija dobojske regije koji je održan u petak (20. maja 2016. godine) u prostorijama Centra za kulturu u Tesliću. Sastanak je predvodio holandski ekspert za turizam Žak Vork, a sastanku su prisustvovali predstavnici turističkih organizacija iz Dervente, Broda, Doboja i Teslića. Vork je tokom ove sedmice posjetio opštine dobojske regije u okviru sprovođenja PUM projekta (Senior Netherlands Experts).

Na sastanku je dogovoreno da u narednom periodu budu izrađeni turistički paketi koji mogu biti plasirani na turističko tržište. Na izradi prijedloga tih paketa lokalne turističke organizacije u proteklom periodu radile su sa Turističkom organizacijom Republike Srpske i Ministarstvom trgovine i turizma RS, a određene prijedloge i sugestije dao je i Vork.

- Za izrađene pakete potrebna je dobra promocija, koja bi se zasnivala na razrađenim planovima za svaku ciljnu grupu. Sajamsku promociju treba vršiti samo u zemlji i okruženju, a svaki proizvod mora da ima svoj promotivni materijal, naglasio je Vork.
On je dodao da u ovoj regiji u turizmu prednjače Teslić i Doboj, te da na štetu turizma ide uglavnom slaba pristupačnost pojedinim mjestima i da taj problem treba riješiti.

Damir Kljajić, direktor Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ rekao je da su predstavnici turističkih organizacija i vlasnici pojedinih turističkih objekta mogli da dosta nauče od Vorka.

- On je dao dosta konkretnih prijedloga za unapređenje naših turističkih potencijala. U narednom periodu zajedno sa Vorokom radićemo na završnom izvještaju PUM projekta, a nakon toga bismo trebali da dobijemo konkretne turističke pakete za dobojsku regiju i svaku opštinu pojedninačno, dodao je Kljajić.

Napomenuo je da je Turistička organizacija iz Dervente u ime šest turističkih organizacija dobojske regije (Derventa, Doboj, Teslić, Brod, Modriča i Srbac) krajem 2015. godine prijavila učešće u PUM projektu.

- Tražili smo stručnjaka za kreiranje turističkih paketa i dogovoreno je da Vork obiđe ove opštine u periodu od 14. do 21. maja ove godine, podsjetio je Kljajić.
 

Top news