About Derventa


Geografski položaj

Geografski položaj

Opština Derventa nalazi se u sjevernom graničnom području Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, gotovo na sredini između rijeke Une na zapadu i Drine na istoku. Derventa je jedna od 113 opština u Bosni i Hercegovini...Privreda

Privreda

Sve do pred kraj 19. vijeka, prostor koji danas pripada opštini Derventa, imao je pretežno agrarni privredni karakter i privreda je uglavnom bila bazirana na poljoprivrednoj proizvodnji i seoskom tržištu. Austrougarskom okupacijom dolazi do preokreta u privrednoj strukturi derventskog područja i zahvaljujući dolasku stranog kapitala stvaraju se uslovi...