Muzejska zbirka Derventa

Muzejska zbirka nalazi se u objektu i sastavu narodne biblioteke „Branko Radičević“. Smještena je na spratu objekata koji se nalazi u centru gradskog naselja Derventa. Zbirka posjeduje oko 1.700 predmeta etnološke, arheološko-geološke i istorijske vrste.

Etnološku zbirku čine predmeti seoskog i gradskog pokućstva, nošnje, alata, oruđa, namještaja, nakita i drugog.

Arheološko – geološku zbirku čine kamena oruđa iz paleolita i neolita, fosili morskih životinja, različite stijene i minerali. Među interesantnim eksponatima je i čamac riječnog tipa otkriven 1989. godine na obali rijeke Save u Bosanskom Dubočcu, dugačak 6 metara.

Istorijsku zbirku čine predmeti iz drugog svjetskog rata, ali i predmeti iz rata 1992-1995.


Kontakt
:

Trg oslobođenja 2, 74400 Derventa

Telefon: 053/332-961
E-pošta: nbbrderv@teol.net
Veb: www.bibliotekaderventa.com

Radno vrijeme: 07:00-18:00