Iskustva iz Holandije za unapređenje turizma

17.05.2016.


Poslovni ljudi, vjernici i dijaspora treba da budu ciljna grupa prilikom kreiranja turističkih paketa dobojske regije, a veoma je važno i to da svako turističko mjesto ima zamimljivu priču koja se zasniva na iskustvu i autentičnosti i koja može da privuče posjetioce.

To su zaključci sastanka koji je održan u ponedjeljak (16. maja 2016. godine) u Konferencijskoj sali opštine Derventa povodom početka sprovođenja PUM projekta (Senior Netherlands Experts), u okviru kojeg je u posjetu opštinama dobojske regije stigao holandski ekspert za turizma Žak Vork. On će obići dobojsku regiju i zajedno sa predstavnicima turističkih organizacija raditi na kreiranju turističkih paketa regije Doboj i opština.

Vork je na sastanku u Derventi, kojem su prisustvovali predstavnici turističkih organizacija dobojske regije, naglasio da je kod promocije ponude veoma bitno da svi subjekti međusobno sarađuju, da bude što više informacija o turističkim dobrima na internetu, u turističkim vodičima i u novinama, a veoma su važna i učešća na sajmovima, kao i poslovni, pa i porodični kontakti.

-  Kada ljudi dolaze ovamo, neophodno je da prije toga imaju sve informacije o putovanju, smještaju, hrani i piću, te atrakcijama, naglasio je Vork.

Vork je u Derventu stigao u subotu, a obišao je grad, Kulturno-istorijski kompleks Detlak, vodenice Dokića mlin i Stevića mlin, manastir Donja Bišnja i samostan Plehan. U seoskom domaćinstvu „Đekić“ u Žeravcu prezentovani su mu suveniri i rukotvorine derventskog kraja, te aktivnosti udruženja građana Centar za lokalni i regionalni razvoj – CELOR iz Dervente koje se odnose na razvoj turizma.

Vesna Luburić, zastupnik PUM projekta iz Banjaluke, pojasnila je da je riječ o projektu koji finansira vlada Kraljevine Holandije.

- U sklopu ovog projekta, holandski eksperti, stručnjaci iz različitih privrednih oblasti sa 30 i više godina poslovnog iskustva u različitim poslovnim sektorima, pružaju svoje usluge u mnogim državama svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, dodala je Luburićeva.

Damir Kljajić, direktor Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ rekao je da je ova organizacija u ime šest turističkih organizacija dobojske regije (Derventa, Doboj, Teslić, Brod, Modriča i Srbac) krajem 2015. godine prijavila učešće u PUM projektu.

- Tražili smo stručnjaka za kreiranje turističkih paketa i dogovoreno je da Vork obiđe ove opštine u periodu od 14. do 21. maja ove godine, dodao je Kljajić.

Naglasio je da stručnjaci rade volonterski, Vlada Holandije im plaća avionski prevoz, a turističke organizacije smještaj, hranu, prevoz i prevodioca.

 

Top news