Hunting and fishing


Lov

Lov

Lovište "Motajica" Derventa površine 50.782. hektara, nalazi se u središnjem sjevernom dijelu Republike Srpske, najvećim dijelom na katastarskom području opštine Derventa i malim dijelom na području opština Doboj i Srbac.


Ribolov

Ribolov

Na području opštine Derventa, ribolov se odvija na rijekama Ukrini u dužini od 80 km i Savi u dužini od 10 km.