Where to eat and drinkVinogradi "Kuzmanović"

Vinogradi "Kuzmanović"

Vinogradi „Kuzmanović“ nalaze se u selu Mišinci, 15 kilometara, južno od Dervente. Vinova loza zasađena je na blagim padinama brežuljaka.