Etno postavka "Žikin ranč"

Etno postavka „Žikin ranč“ vlastništvo je Živka Katanića. Nalazi se u selu Cerani, 20 kilometara od gradskog naselja Derventa. Postavku čine veliki broj predmeta i oruđa karakterističnih za ovo područje, a koji su korišćeni u prošlosti u seoskim domaćinstvima.

Mjesto:     opština Derventa, selo Cerani

Vlasnik:    Živko Katanić

Telefon:    00 387 (0)65 957 841