Dolnjačka džamija-Derventa

Dolnjačka džamija je muslimanski vjerski objekat. Smješten je 150 metara sjeveroistočno do grdskog centra i šetališta, a u blizina Osnovne škole “Nikola Tesla”.

Džamiju je osnovao Ibrahim-hodži krajem 16. vijeka, a objekat je obnovljan krajem 19. vijeka i 1970. godine. Džamija je srušena u ratu 1992. godine, a rekonstruisana je 2012. godine.

Džamija ima oblik kvadrata i a građevina ima kupolu iznad središnjeg prostora i drvenu munaru. Do 1970. godine objekta je bio veličine 11,50 x 14 metara, imao dva pojasa prozorskih otvora, bio zidan od cigle, a zidovi su imali debljinu od 70 cm. Spoljna fasada džamije je bila malterisana. Džamija je bila pokrivena četvorovodnim krovom, munara je bila postavljena uz zapadni fasadni zid, a 1925. godine je zamjenjena drvena munara zidanom. Krovna konstrukcija je bila drvena, a kao pokrov je bio primijenjen crijep. U haremu džamije bilo je mezarje za pripadnike aleme Dervente, te kosti šehida iz borbe sa Eugenom Savojskim. Ispred džamije je postojala česma, kojom su se koristili stanovnici Dolnjačke mahale i vjernici prije namaza.

Džamija je nacionalani spomenik BiH, a evidentirana je kao mjesto i ostaci građevinske cijeline Dolnjačka džamija.