Važniji telefoni

VAŽNIJI TELEFONI

Policija  

122

Vatrogasci  

123

Hitna pomoć  

124

Policijska stanica

00 387 (0)53 312 222

Vatrogasna jedinica 

00 387 (0)53 333 461

Hitna pomoć    

00 387 (0)53 332 444

Dom zdravlja  

00 387 (0)53 333 299

Opština Derventa   

00 387 (0)53 315 121                                              

Civilna zaštita    

00 387 (0)53 331 440

Turistička organizacija Derventa 

00 387 (0)53 334 667

STP - Autobuska stanica  

00 387 (0)53 333 499

NAS - Autobuska stanica  

00 387 (0)53 331 902

Komunalac  

00 387 (0)53 333 466

Pošta  

00 387 (0)53 331 919

Elektrodistribucija  

00 387 (0)53 209 748

Telekom  

00 387 (0)53 310 020

Fond PIO  

00 387 (0)53 311 781

Fond zdravstvene zaštite  

00 387 (0)53 310 210

Osnovni sud  

00 387 (0)53 333 066

Katastar

00 387 (0)53 310 830

Poreska uprava

00 387 (0)53 310 350

Zavod za zapošljavanje

00 387 (0)53 331 677

Inspekcije

00 387 (0)53 315 187

Komunalana policija

00 387 (0)53 315 193

Udruženje penzionera

00 387 (0)53 331 874

Centar za socijalna rad

00 387 (0)53 311 080

Dječije obdanište“Trol“

00 387 (0)53 333 235

OŠ „Nikola Tesla“

00 387 (0)53 332 699

OŠ „19. april“

00 387 (0)53 333 093

OŠ “Todor Dokić“

00 387 (0)53 325 295

OŠ “Đorđo Panzalović“

00 387 (0)53 325 020

Srednjoškolski centar „Mihajlo Mupin“

00 387 (0)53 333 175

Stručna i tehnička škola

00 387 (0)53 333 161

Centar „Budućnost”

00 387 (0)53 333 340

Gerontološki centar

00 387 (0)53 333 189

Derventski list i Radio Derventa

00 387 (0)53 312 050