Crkva Vaznesenja Gospodnjeg - Velika Sočanica

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg vjerski je objekat pravoslavne crkve u selu Velika Sočanica. Smještena je brdu (248m) u zaseoku Brđani, a udaljena je 14 kilometara od gradskog naselja Dervente.

Jednobrodna crkva, dimenzija 21 h 9,50, građena je od 1922. do 1934. godine, a osveštana 1936. godine. Popravljana je 1952. godine, preuređivana 1982, krov joj je mijenjan 1985, a zatim je uređivana od 1986. do 1990. godine. Novo zvono postavljeno je 1982. godine, a novi ikonostas 1999. godine. Lađa hrama je pokrivena crijepom, oltar i zvonik bakrom, a zvonik ima i dva zvona. U crkvenoj porti nalazi se Parohijski dom izgrađen 1968. godine, a renoviran od 1996. do 2012. godine i Svetosavski dom, izgrađen 2003. godine.

U crkvi je 2004. godine mirotočila ikona Svetog Nikole , a u crkvi se čuva manji broj starih knjiga, sasuda i ikona. Veći broj starih knjiga predat je u Muzej Eparhije zvorničko-tuzlanske.

Kontakt:

Adresa: Crkva Vaznesenja Gospodnjeg Velika Sočanica BB, 74 400 Derventa

Telefon/faks: 00 387 (0)53 322 300

Veb: http://namjesnistvoderventsko.org/index.php/parohija-socanicka

Kontakt osoba: protojerej stavrofor Slavoljub Trivić

Telefon: 00 387 (0)65 522 669

E-pošta: trivics@hotmail.com