Razvoj seoskog turizma kroz preduzetništvo

24.10.2016.

U okviru projekta „Promocija tradicionalnih proizvoda sa ciljem razvoja seoskog turizma“, koji realizuje Centar za lokalni i regionalni razvoj  (CELOR) u saradnji sa Grupom za razvoj seoskog turizma pri „Turističkoj organizaciji opštine Derventa“, u srijedu u seoskom domaćinstvu porodice „Đekić“ u Žeravcu organizovan je sastanak Lokalne akcione grupe „Rodna Posavina“. Lokalna akciona grupa „Rodna Posavina“ je uspostavljena na inicijativu CELOR-a i „Turističke organizacije opštine Derventa“. Članovi ove grupe u svojoj ponudi pored tradicionalnih proizvoda hrane i pića, imaju i razne vrste rukotvorina, suvenira, tapiserije, ikone, tradicionalne muzičke instrumente, ljekovito bilje i šumske plodove... Takođe, članovi ove grupe nude usluge odmora i rekreacije i smještaja u seoskim domaćinstvima. 

 

Na sastanku u Žeravcu dogovoreno je da početkom mjeseca novembra bude organizovanokrugli sto sa drugim akterima sa lokalnog i republičkog nivoa koji se bave turizmom, poljoprivredom i ruralnim razvojem kako bi razgovarali o pitanjima perspektive razvoja ovog vida turizma. Dogovoreno je da na sastanku bude predstavljen izvještaj o potencijalima za razvoj seoskog turizma, na osnovu provedenog istraživanja koje je realizovano na području opština Derventa i Brod. Takođe, članovi lokalne akcione grupe „Rodna Posavina“ su sedogovorili da na ovom sastanku bude predstavljena i turistička veb stranica Rodna Posavina, a čiji je cilj promocija i unapređenje seoskog turizma na ovom području. 

 

Na sastanku je razgovarano i o potrebi pokretanja adekvatne inicijative sa ciljem uvođenja adekvatnih podsticaja i subvencija, kako na lokalnom tako i na republičkom nivou radi institucionalne podrške razvoju seoskog turizma. Zaključak je da bi ova podsticajna sredstva i subvencije trebalo koristiti za zaštitu i rekonstrukciju autentičnih seoskih kuća (vodenice, kijeri-magaze, podruma za čuvanje vina i rakije), nabavku opreme za promociju seoskog turizma, organizovanje manifestacija u seoskom području, kao i direktan vid podrške fizičkim licima-seoskim gazdinstvima koja se bave izradom rukotvorina, tradicionalnim zanatima, izradom suvenira ili pružaju usluge hrane i smještaja u seoskom području.

Top news