Promovisani proizvodi iz seoske radinosti

03.11.2016.

U okviru projekta „Promocija tradicionalnih proizvoda sa ciljem razvoja seoskog turizma“, koji realizuje Centar za lokalni i regionalni razvoj (CELOR), u srijedu (02. novembra 2016) godine u hotelu „Biser“ organizovan je okrugli sto na temu „Perspektive razvoja seoskog turizma na području opština Derventa i Brod“.

Na sastanku je predstavljen izvještaj o potencijalima za razvoj seoskog turizma na području opština Derventa i Brod, te turistička internet stranica www.rodnaposavina.com, čiji je osnovni cilj unapređenje i promocija seoskog turizma. 

Rezultati provedenog istraživanja su pokazali da iako postoje adekvatni potencijali i resursi za razvoj seoskog turizma, trenutno bavljenje seoskim turizmom je u domenu hobija, a najmanje u domenu djelatnosti kojom se ljudi bave, da bi sebi i svojoj porodici obezbjedili dodatne izvore prihoda.

Istraživanje je pokazalo da ljudi koji se bave ili su zainteresovani za bavljenje seoskim turizmom, imaju potrebu da se tržišno povežu i ostvare saradnju sa potencijalnim posjetiocima i turistima, a posebno dijasporom, u cilju plasmana i prodaje svojih turističkih proizvoda i usluga. Ovim istraživanjem su bili obuhvaćeni predstavnici seoskih domaćinstava, fizička lica koja se bave raznim vidovima kućne radinosti, izradom suvenira, rukotvorina, tradiconalnim zanatima, predstavnici udruženja građana, vjerske institucije, ukupno 50 ispitanika. Analiza je pokazala da je za zanačajniji razvoj seoskog turizma neophodno obezbijediti i institucionalnu podršku u vidu adekvatnih podsticaja i subvencija kako na lokalnom tako i na višim nivoima vlasti. Na sastanku je dogovoreno da u narednom periodu budu organizovani sastanci sa predstavnicima lokalne vlasti, kako bibila razmotrena mogućnost uvođenja adekvatnih podsticaja i subvencija za razvoj seoskog turizma. Na ovom sastanku imenovana je i radna grupa koja će biti zadužena za realizaciju ovih aktivnosti. 

Na sastanku je promovisana i turistička internet stranica lokalne akcione grupe „Rodna Posavina“, čija je osnovni cilj promocija proizvoda i usluga koje nude članovi ove grupe. Na seoskom domaćinstvu porodice Đekić u Žeravcu  od strane članova lokalne akcione grupe „Rodna Posavina“ izvršeno je predstavljanje tradicije i običaja tipičnih za ovaj kraj. Takođe, predstavljen je način izrade tardicionalnog odjevnog predmeta priglavaka, te predstavljena tradicionalna jela-pite karakteristične za ovaj kraj i na kraju izvršena degustacija proizvoda koje proizvode članovi LAG „Rodna Posavina“. 

Top news