Posjeta pčelara iz Slovenije

30.08.2016.

U periodu od 26-28 avgusta 2016. godine, Centar za lokalni i regionalni razvoj i udruženje pčalara „LIPA“, u saradnji sa opštinom Derventa i turističkom organizacijom opštine Derventa su bili domaćini grupi od 8 (osam) pčelara iz Slovenije. Slovenačku grupa pčelara su činili Dušan Milinković, predsjednik pčelarskog društva Črnomelj, Stane Plut, član pčelarskog društva Metlika, Miroslav Rožman, član upravnog odbora pčelarskog Saveza Slovenije, Jože Butala, Uroš Vranešič, Valentin Kuhar, Adlešič Srećko i Milosava Milinković, članovi pčelarskog društva Črnomelj. Za tri dana posjete gosti iz Slovenije su imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima koje se realizuju i provode iz oblasti pčelarstva, ruralnog razvoja i seoskog turizma na području opštine Derventa i Brod.

Prvog dana programa, pčelari iz Sovenije su primljeni u kabinetu načelnika opštine od strane načelnika Odeljenja za privredu i društvene đelatnosti Mirsada Bećirevića koji je pozdravio goste, te ih upoznao sa projektima i aktivnostima koje provodi opština Derventa. Nakon prijema u opštini, pčelari iz Slovenije su uzeli učešće na okruglom stolu na temu „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“. Na ovom sastanku svoja razmišljanja o ruralnom razvoju i seoskom turizmu međusobno su razmjenili predstavnici Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, opštine Derventa, turističke organizacije opštine Derventa i udruženje penzionera opštine Derventa, te predstavnici lokalne akcione grupe „Rodna Posavina“, koja đeluje u okviru Centra za lokalni i regionalni razvoj, a bave se kućnom radinošću, izradom suvenira, rukotvorina, proizvodnjom tradicionalne hrane i pića. Na sasatnku su predstavljeni potencijali za razvoj seoskog turizama opštine Derventa, a od strane pčelara iz Slovenije prezentovani su primjeri dobrih praksi iz oblasti pčelarskog turizma, sa posebnim osvrtom na pčelarski učni put i funkcionisanje oplodne stanice za proizvodnju selekcionisanih matica u Ponikvama. U poslijepodnevnim časovima organizovana je posjeta izletištu „Nadeša“ iz Osinje i seoskom domaćinstvu „Žikin ranč“. Domaćini su bili Nenad Kukić i Živko Katanić koji su goste upoznali sa aktivnostima koje provode, te im pokazali bogatu zbirku eksponata od kojih su neki stari i do 300 godina. O položaju Osinje i istoriji osinjskog kraja je govorio Milan Gavrić, dugogodišnji prosvjetni radnik.

Drugog dana, organizovan je sastanak na temu „Regionalno povezivanje i saradnja u oblasti pčelarstva“. Svoja razmišljanja o pitanjima dobrih praksi, funkcionisanja savjetodavne službe na terenu i mogućih pravaca saradnje, međusobno su razmjenili pčelari iz Slovenije sa pčelarima iz Dervente, Broda i Šamca. Učesnici sastanka su upoznati sa modelima dobre prakse, a koja se odnosi na funkcionisanja savjetodavne službe u Sloveniji. Na sastanku je razgovarano o mogućim pravcima saradnje i povezivanja pčelara iz ove regije sa pčelarima iz Bele Krajine. Nakon sastanka u centru grada je zasađeno drvo prijateljstva, kao simbol dobre saradnje koja traje već 4 (četiri) godine sa opštinom Derventa. Nakon ovoga upriličena je posjeta kulturno-istorijskom kompleksu Detlak. Monahinja Varvara je goste upoznala sa radom i funkcionisanjem manastirske crkve Svetog Ilije, koja zauzima centralni položaj u okviru ovog Kompleksa, a o ambarinama i istorijskim činjenicama vezanim za ovaj kompleks govorili su Mladen Pećić službenik TO Derventa i Savko Pećić, književnik i publicista. Nakon obilazka kulturno-istorijskog kompleksa u Detlaku, organizovana je posjeta pčelinjaku Vlade Martića, članu UP „LIPA“, inače on i njegov brat Ilija imaju preko 500 pčelinjih društava u svom vlasništvu, a nakon toga razmjena pčelarskih iskustava i druženje pčelara sa pčelarima članovima udruženja pčelara „LIPA“.

Trećeg dana domaćin pčelarima iz Slovenije su bili pčelari iz Broda, koji su pčelarima iz Slovenije predstavili ogledni zasad Paulonije brzorastućeg drventa, koje je ujedno i veoma medonsosna biljka u mjestu Klakari. Nakon a nakon toga je izvršen obilazak pčelinjaka Bore Jelića jednog od najvećih pčelara na području opštine Brod, na kome je izvršeno kušanje i degustacija meda koje proizvodi ovaj pčelar. Nakon obilazka nastavljeno je druženje sa pčelarima iz Broda i povratak kućama.

Kada se sve sabere možemo reći da je ovo bila veoma korisna posjeta. Za one koje su bili zainteresovani bilo je ovo dragocjeno iskustvo. U okviru ove posjete ostavrili smo kontakte i iskustvo koji će nam pomoći da lakše i brže ostvarimo ciljeve Centra za lokalni i regionalni razvoj, udruženja pčelara „LIPA” i turističke organizacije opštine Derventa.

U ime organizatora, Centar za lokalni i regionalni razvoj, iz Dervente, se zahvaljuje gostima iz Slovenije i predstavnicima opštine Derventa koji su dali svoj doprinos da ova posjeta ostvari postavljeni cilj.

 

Top news