Planina Motajica

Motajica je niska planina sjeverne Bosne. Smještena je između rijeka Save na sjeveru, Ukrine na istoku, Vrbasa na zapadu i rječica Povelić, Lepenica i Jadovica na jugu. Najveći dio planine nalazi se u opštini Srbac, a manji dio, odnosno motajičko pobrđe nalazi se u opštinama Derventa i Prnjavor. Najviši vrhovi planine su Gradina (652 m), Lipaja (643 m) i Oštraja (521 m), a najviša kota na području opštine Derventa je Lipa (327 m).

Motajica je bogata rudom granita, a kameni rudnici nalaze su sa sjeverne strane. Planina je prekrivena najvećim dijelom šumama hrasta i bukve, a ima nešto i crnogorice. Brojni su arheološki lokaliteti na području planine, a planina je često služila za sakrivanje tokom ustanaka i ratova. Velika sječa motajičke šume desila se 1869. godine po nalogu osmanlijske vlade. Naselja su koncentrisana na obodu planine.

Motajica je pogodna za razvoj lovnog, izletničkog i rekreacionog turizma. Kroz Motajicu je potrebno urediti šetališta, vidikovce i izletišta. Neophodna je saradnja sa turističkim organizacijama i udruženjima građana iz Srpca i Prnjavora na zajedničkim projektima uređenja Motajice za prihvat turista.Natural heritage: