Objavljeni rezultati istrživanja stručnjaka

04.11.2015.

Nedavno je iz štampe izašao zbornik radova „Kulturno-istorijski kompleks Detlak“, koji je rezultat naučnog simpozijuma o Kulturno-istorijskom kompleksu Detlak, a održan je u septembru prošle godine u Banjaluci i Derventi. U zborniku su predstavljeni radovi o detlovačkom evhologionu, manastiru Detlak i ambarinama.

Zbornik je promovidan na Sajmu knjige u Banjoj Luci u septembru ove godine, a do kraja godine očekuje se i promocija u Derventi.

Izdavači Zbornika su Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. U zborniku se nalazi 16 referata, čiji su autori 18 naučnih i stručnih radnika.

U Zborniku se navodi da su u istraživanjima Kompleksa učestvovali brojni istraživači iz značajnih naučnih i kulturnih ustanova, pa su mnogobrojne činjenice kompetentnih ljudi iznešenih u ovom Zborniku doprinjele novom saznanju i ukazli na nove i dokazive pretpostavke u vezi sa Kulturno-istorijskim kompleksom Detlak.

Organizator simpozijuma bili su Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i Opština Derventa.

U Zborniku se nalaze sljedeći radovi:

 1. Staniša Tutnjević: Razvojni put Kulturno-istorijskog kompleksa Detlak;
 2. Slaviša Perić: Arheološko nalazište detlak;
 3. Ivana Pandžić: Praistorijski lokaliteti na području opštine Derventa;
 4. Milan Đurđević: Arheološka istraživanja u Donjem Detlaku;
 5. Ljubica Srdić: Arheološka iskopavanja i zaštita arheoloških lokaliteta Ambarine i Pećine u Donjem Detlaku;
 6. Damir Kljajić i Bojan Vujinović: Ambarine - Derventski kameni ćupovi;
 7. Milica Kotur: Konzervatorsko-restauratorski pristup u zaštiti lokaliteta Ambarine - Donji Detlak;
 8. Janko Vračar: «Zemlja» Usora u kasnom srednjem vijeku;
 9. Milijana Okilj: Detlak - od arheoloških tragova do arhitekture manastirskih građevina;
 10. Branko Letić: Povodom detlovačkog evhologiona;
 11. Ljiljana Ševo: Pravoslavni manastiri sjeverne bosne - obnove u 19.vijeku;
 12. Dušica Grbić i Katica Škorić: O detlačkom evhologionu iz 1550/60. i 1628. godine;
 13. Viktor Savić: Detlački (detlovački) evhologion kao izvor crkvene leksike;
 14. Danijel Dojčinović: Ilustracije šaka u detlačkom evhologionu;
 15. Vladimir Vukašinović: Detlački molitvoslov - zbornik patrijaršijske biblioteke RS № 7;
 16. Radoman Stanković: Vodeni znaci i datiranje evhologiona BSP 7.

Top news